DÂY CHUYỀN SƠN ĐỒ NHỰA

Dây chuyền sơn nhựaDây chuyền sơn đồ nhựa


Phòng chống nhiễm bụi


Phòng chờ khô


Sấy IRSấy UV


Thổi sạch bụi trước khi vào dây chuyền


Sơn tự động


Buồng cấp gió sạch