Liên hệ

Công Ty TNHH J. Wagner
Lô 73-75, Đường D, Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung,
P.Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0317608277
Hotline: +84 (0) 908 676 911

Trung tâm bảo trì miền Bắc
N2-2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
(*):Yêu cầu không để trống