CÔNG TY TNHH J. WAGNER

Lô 73-75, Đường D, Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung,

P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: +84 (0) 908 676 911

Email: [email protected]

HỆ THỐNG BĂNG TẢI CHUYỀN

Các vật liệu sử dụng trong hệ thống dây chuyền tương thích mọi yêu cầu của khách hàng, kể cả các ứng dụng trong thiết kế đặc thù của khách hàng.


Dây chuyền sử dụng xích truyền động trên dầm chữ I tải trọng cao


Băng tải sàn


Dây chuyền sử dụng xích truyền động trên ray treo khép kín tải trọng trung bình