HỆ THỐNG XỬ LÝ TÁCH ION TRONG NƯỚC CỨNG

Hệ thống lọc và tách các hợp chất hữu cơ có chứa các ion Clo, muối hòa tan & các hợp chất không tinh khiết khác nhằm mục đích làm sạch nước nguồn cung cấp. Thiết kế của hệ thống tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng sản phẩm cần xử lý hóa chất trước khi sơn. Chất lượng của nước D.I được kiểm soát trong giới hạn nhỏ hơn 20 microsiemen/cm.


D.I Water