ROBOT PHUN SƠN & SƠN TỰ ĐỘNG

Phù hợp cho việc sơn chất lượng hoàn thiện. Hầu hết sử dụng trong ngành tự động và một bộ phận ngành nhựa.
Phun tự động

Robot sơn