LÒ SẤY KHÔ & LÒ SẤY SƠN

Lò sấy bao gồm một hệ thống vách cách nhiệt kín khít cùng hơi nóng tuần hoàn sấy khô nước trên sản phẩm trước khi ra khỏi hệ thống tiền xử lý để bắt đầu phun sơn. Thông số thiết kế của lò sấy tùy thuộc vào nhiệt độ, thời gian, và kích thước của sản phẩm được sấy cũng như chiều dài của tiến trình sấy.
Lò sấy khôLò sấy có dây chuyền đi quaLò sấy lưng gù có dây chuyền đi qua


Lò sấy sơn bao gồm một hệ thống vách cách nhiệt kín khít cùng hơi nóng tuần hoàn cưỡng bức sấy khô sản phẩm đã sơn đảm bảo lớp sơn đã khô cứng trước khi sản phẩm sơn ra khỏi hệ thống theo đúng quy trình sản xuất. Thông số thiết kế của lò sấy tùy thuộc vào nhiệt độ, thời gian, và kích thước của sản phẩm được sấy cũng như chiều dài của tiến trình sấy.