NGÀNH MÁY BIẾN THẾ

1. Phòng phun bi2. Hệ thống xử lý bề mặt dạng phun
3. Buồng phun sơn bột

4. Buồng phun sơn ướt


5. Hệ thống sơn cánh tản nhiệt tự động6. Hệ thống bơm hai thành phần

7. Lò sấy sơn