|
| | | | | |
  Online support

Consultant 1
0908 676 911 
sonthinh@wagnervn.com 

Consultant 2
0908 676 911 
duyen.pth@wagnervn.com 
  Visit
439538
 
LineCoat (LC)
Catalog

LC 860

Dàn lái được thiết kế điều kiển bằng tay rất dễ dàng cho việc di chuyển

HEAD OFFICE

14, 5B Street, An Lạc A Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, VN.
Tel : 84 8 38778227
Fax : 84 8 38777886 
Email : sonthinh@wagnervn.com

TECHNICAL CENTER

2B Road, Dong An Industrial Zone, Thuan An, Binh Duong

Hotline: 84 908 676 911

Tel: 84 83 877 8227

Fax: 84 83 877 7886

Email: sonthinh@wagnervn.com

NORTH SERVICE

2nd floor, No.29, Thuy Khue Street, Thuy Khue Ward, Tay Ho District , Ha Noi, Viet Nam

Hotline: 0908 676 911

Email: sonthinh@wagnervn.com

Website: www.wagner-group.vn

 

CENTRAL REGION DISTRIBUTOR AGENT

TAN DAI PHU PRODUCING AND TRADING CO., LTD
Address: 463 – 465 Lac Long Quan, Quy Nhơn City
Tel: (056) 3641 566
Fax:: (056) 3641 565
Email: hungtandaiphu@gmail.com